UA
Logotip Fundación General de la Universidad de Alicante Logotip Universidad de Alicante Logotip RSS Icona de correu electrònic Icona de codi QR

Formulari de sol·licitud d'encàrrecs al Taller d'Imatge per a Centres, Departaments i Unitats de la UA

Els encàrrecs hauran de realitzar-se amb almenys 10 dies d'antelació.

Dades de contacte

*
*
*
*
*UXXXXXXXX
*UXXXXXXXX
*UXXXXXXXX

(EMPLENE ELS APARTATS D'ENCÀRRECS PER A (1) COBERTURES D'ESDEVENIMENTS I ACTES I/O (2) PRODUCCIONS AUDIOVISUALS SEGONS CORRESPONDA)

Informació de l'encàrrec

1. COBERTURA AUDIOVISUAL D'ESDEVENIMENTS I ACTES INSTITUCIONALS

Tipus de cobertura audiovisual que sol·licita per a l'esdeveniment o acte (assenyale les que siguen necessàries):

Sol·licita l'elaboració d'una producció amb els materials audiovisuals obtinguts de l'esdeveniment o acte?

2. PRODUCCIONS AUDIOVISUALS

Indique el tipus de producció audiovisual que necessita:

Descriga breument la naturalesa del producte audiovisual que desitja obtindre:


INFORMACIÓ IMPORTANT

  1. Per a la fixació del preu d'un producte o servei audiovisual es tindran en compte, a més de les tarifes compreses en el present document, el cost d'aquells serveis externs als quals haja d'acudir el Taller d'Imatge, com ara:

  • Locució externa
  • Traducció
  • Música de llibreria i música original
  • Còpies en paper de fotografia
  • Despeses de desplaçament
  1. La llista anterior no té caràcter exhaustiu i, en tot cas, la Fundació cobrarà pels citats serveis únicament el cost d'aquests.

  1. La Fundació elaborarà un pressupost que prèviament haurà de ser acceptat per el/la sol·licitant

Per a més informació contacte amb les extensions: 2314 / 9401 / 2695

 

© Universitat d'Alacant - Fundació General. CIF: G53738308

Aquesta WEB utilitza cookies+info